Moliūnų ąžuolas

  • Moliūnų ąžuolas
Moliūnų k., Pumpėnų sen., Pasvalio r. Auga dešinėje Pyvesos upės pusėje, prie Onos Valentienės sodybos. Aukštis 24 m, apimtis 6,4 m. Lietuvos valstybės saugomas botaninis gamtos paveldo objektas. Šaltiniai: Pasvalio kraštas / tekstas: Albino Kazlausko, Vaclovo Stukonio, Liutauro Raudonikio, Romualdo Barausko. – Kaunas, 1999, p. 62. DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. SPALIO 18 D. SPRENDIMO NR. 56 „DĖL DRAUSTINIŲ IR SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ“ PAKEITIMO 2018 m. vasario 14 d. Nr. T1-29 Pasvalys [interaktyvus]. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=-1c2dtegwff&documentId=b529e71115bb11e88a05839ea3846d8e&category=TAD Prieiga per internetą [žiūrėta 2020-04-28]. Nuotraukos iš Tomos Mikalajūnaitės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 55.92638, 24.47794