Vaškų vėjo malūnas

  • Vaškų vėjo malūnas
Vaškų vėjo malūnas yra Vaškų sen., Vaškų mstl., Vilniaus g. 28. Plytų mūro, kepurinis. Nuo 1997 m. – Lietuvos valstybės saugomas architektūrinis kraštovaizdžio paminklas, unikalus objekto kodas – 16045. Malūno pradžia siejama su Plonėnų dvaro baronu Hanu. Veikiausiai tai buvo baronas Cuno von Hahn (kitur Kuno; 1861–1918) iš Baltojo Plonėno dvaro. Dabar ten Plonėno kaimas, o iš dvaro likę menki griuvėsiai. 1893 m. baronas vedė baronaitę Mariu von Fircks (g. 1868). Po gimdymo ji sunkiai susirgusi ir netrukus mirusi (1895). Liko jos nemenkas iš tėvų paveldėtas turtas: jie valdė 14 000 hektarų dvarą dabartinės Latvijos žemėse. Baronas panaudojo šį turtą: statė naujus dvaro pastatus, 1899 m. įsigijo Gedučių dvarą. Gali būti, kad tokiomis aplinkybėmis atsirado ir Vaškų malūnas – jo sienoje plytomis išdėliota „1899“ metų data. „Dvarišką“ malūno prigimtį patvirtintų ir vieta – jis pastatytas Vaškų palivarke. Sekė „žydiškasis“ malūno istorijos etapas. Vienur teigiama, kad malūnas buvo pavestas Moderniekui. Nors pavardė skamba latviškai, šaltiniuose jis užtikrintai vadinamas žydu. Kas jis buvo – samdomas darbininkas, malūno nuomininkas ar jo savininkas, dabar atsekti sunku. Sakoma, kad išvarytas po kažkokių šeimyninių nesutarimų. Kiti teigia, kad prieš Pirmąjį pasaulinį karą čia malęs „kažkoks žydelis“, kuris gal ir pastatęs šį malūną. Atrodo, šios istorijos paremtos sakytine atmintimi. Archyvuose gulinčiuose dokumentuose ir to meto knygose užfiksuota kita pavardė, o gal ir malūno atsiradimo istorija: malūnas 1899–1933 m. priklausė žydui Joseliui Achberui (Iršas; Akhberas, Auberas). Taip ant plauko pakimba barono Hahno istorija. 1933 m. tėvo įgaliotas Giršas Achberas (Hiršas) už 23 500 litų pardavė sodybą – vėjo malūną, gyvenamąjį namą, tvartą ir daržinę. Sodybą įsigijo Mykolas Petrikonis (g. 1900). Atidalinant turtą vestuvėms jis iš brolio ūkininko Antano buvo gavęs 10 000 litų, juos ir paskyręs malūnui nusipirkti. Naujasis šeimininkas malūne pradėjo rimtas pertvarkas. 1933–1936 m. Petrikonis įrengė anglišką vieno cilindro „Ruston“ firmos dyzelinį variklį. Taip malūnas iš vėjinio tapo „vėjo-motoriniu“. 1939–1940 m. prie malūno pasistatė lentpjūvę. Be malūno, jis dar, rodos, buvo nusipirkęs traktorių, kuliamąją. Neturėdamas didelio ūkio jis vertėsi ir pragyveno „iš technikos“. Gyveno dviejų galų name greta malūno (neišlikęs). Malūne talkino samdyti darbininkai. Jie nurodydavę, kur krauti maišus, prižiūrėdavę malimą. Šeimininkas tuo metu rūpindavosi „motoru“. Kaip malūno darbininkas atsimenamas Petras Vaičekonis (1913–1973) iš Žižmių. Jis malūne dirbo nuo mažumės: tiek prie malimo, tiek lentpjūvėje. Dar menamas Gasiūnas. Malūne kažkuriuo metu buvo ketverios girnos: dvejos pašariniams miltams malti, vienerios duoniniams ir vienerios pikliavojimui. 1948 m. Petrikonių šeima ištremta. Malūnas atiteko tarybiniam ūkiui, vėliau kolūkiui. Apie 1950 m. malūnininku paskirtas Albertas Tuominis (1901–2001). Šis ne tik malęs, bet ir malūne viską remontuodavęs pats. Girnas ir toliau suko senasis variklis, o šiam pradėjus gesti pastatytas elektros variklis. Tokia modernizacija nepasiteisinusi. Apie 1980 m. malūnas sustojo. Belangis, bestogis, apjauktas – taip atrodęs 1981 m. Taškas nepadėtas. Sekta legendinio Šeduvos malūno pėdomis. Kolūkio vadovo Mykolo Klovo sumanymu Vaškų malūnas rekonstruotas, pastatytas priestatas, ketinta įkurti muziejų, teikti apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas. Pakeistas malūno vidus: atsirado naujos pertvaros ir perdangos, viena girnapusė tapo stalu, kita įmūryta sienoje ir t. t. Tačiau keičiantis santvarkoms, apie 1991-uosius, darbai įstrigo. Malūnas privatizuotas, atidarytas baras-kavinė. Apie 2016 m. malūnas dar kartą pakeitė „profilį“ – tapo dėvėtų drabužių parduotuve. Šaltiniai: Kulevičius S. Šiaurės sparnai, arba Kelios apybraižos Pasvalio krašto senųjų vėjo malūnų tema (II) // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2019, Nr. 1 (46), p. 72–74. Vaškų vėjo malūnas [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/373555c0-96b4-442e-97e6-73459f43aa67 [žiūrėta 2020 01 06]. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų, Virginijos Varanauskienės asmeninio archyvo, Lietuvos vėjo malūnai [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.malunai.lt/gallery.php?malunas_id=148&tipas=1 [žiūrėta 2018 05 29].
  • GPS koordinatės: 56.16518, 24.21061