Dekoratyvinė skulptūra „Laukuose“ Vytauto Didžiojo aikštėje, Pasvalyje

  • Dekoratyvinė skulptūra „Laukuose“ Vytauto Didžiojo aikštėje, Pasvalyje
Dekoratyvinė skulptūra „Laukuose“ yra pastatyta Pasvalio miesto centre, Vytauto Didžiojo aikštėje (1973). Šalia veikia Pasvalio kultūros centras (Vytauto Didžiojo a. 3). Skulptūros autorius – namišietis skulptorius Antanas Dimžlys. Skulptoriaus Antano Dimžlio biografija Lietuvių skulptorius gimė 1920 m. gegužės 26 d. Namišių k., Saločių vls. Mirė 2010 m. sausio 23 d. Vilniuje. 1947–1953 m. studijavo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute (nuo 1951 m. Lietuvos dailės institutas). Nuo 1957 m. dalyvavo parodose. Sukūrė (daugiausia iš akmens) paminklinių (skulptūrinė grupė 1863 metų sukilėliai Šiauliuose, 1957 m., Laisvės daina Panevėžyje, 1974 m., Gėlės nugalėtojams Vaškuose, 1987 m., Tremtinių paminklas Pasvalyje, 1993 m., G. Petkevičaitės‑Bitės paminklas Joniškėlyje, 1994 m.), dekoratyvinių (Prie šaltinio Druskininkuose, 1964 m., Baltijos aušra Šventojoj, 1990 m.) skulptūrų, teminių kompozicijų, portretų, išdrožė Nukryžiuotojo skulptūrą Šv. Mikalojaus bažnyčiai (9 dešimtmetis, vėliau perkelta į Palaimintojo J. Matulaičio bažnyčią, abi Vilniuje). Ankstyvieji kūriniai realistiniai, vėlesni – monumentalūs, apibendrintų formų, tęsia lietuvių neoklasicistinės skulptūros tradiciją. Restauravo K. Sklėriaus skulptūrinę kompoziciją Lietuvos banko rūmuose (su B. Buču, R. Antiniu ir kitais, 6 dešimtmetis), V. Grybo sukurtus S. Daukanto ir M. Valančiaus bareljefus Saulės vidurinėje mokykloje (su P. Stankevičiumi, 1968 m.; abu Kaune). Kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus. Šaltiniai: Mūsų kraštiečiai // Darbas. – 1983, liep. 23, p. 3. Antanas Dimžlys. Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.vle.lt/Straipsnis/Antanas-Dimzlys-65235 [žiūrėta 2020 05 26]. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro, Pasvalio krašto muziejaus fondų ir Aidos Leimontaitės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.06218, 24.39919