Kryžius Saločių kunigo Jono Rimšos tarnystės Dievui 60-mečio proga

1975–1993 m. Jonas Rimša buvo Saločių (Pasvalio r.) Šv. Juozapo parapijos altarista. 1980 m. Saločiuose paminėjo auksinį savo kunigystės jubiliejų, jis buvo kunigas jubiliatas. Bažnyčios šventoriuje buvo pastatytas kryžius šio kunigo tarnystės Dievui 60-mečio proga. Kryžiaus pamate įspausta birželio 14-oji – kryžiaus šventinimo diena. Nuo 1992 m. birželio 26 d. iki gyvenimo pabaigos jis gyveno Pasvalyje, nuo 1993 m. rugsėjo 3 d. kaip altarista talkino pastoracijoje Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijoje. Pasvalyje jis paminėjo savo 90-metį, o 1995 m. birželį – kunigystės 65-metį. Mirė 1996 m. balandžio 21 d. Pasvalyje. Palaidotas Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje prie kitų kunigų. Šaltiniai: Anykštėnų biografijų žinynas. Jonas Rimša [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.anykstenai.lt/asmenys/ Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centras. Nuotraukos Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 56.22713, 24.40388