Kryžius Saločių kunigo Jono Rimšos tarnystės Dievui 60-mečio proga

  • Kryžius Saločių kunigo Jono Rimšos tarnystės Dievui 60-mečio proga
Saločių Šv. Juozapo bažnyčios šventoriuje, 1990 m., pastatytas kryžius kunigo Jono Rimšos (1905–1996) tarnystės Dievui 60-mečio proga. Kryžiaus pamate įspausta birželio 14-oji – kryžiaus šventinimo diena. 1975–1993 m. kunigas J. Rimša buvo Saločių (Pasvalio r.) Šv. Juozapo parapijos altarista. 1980 m. Saločiuose paminėjo auksinį savo kunigystės 50 m. jubiliejų, buvo kunigas jubiliatas. Nuo 1992 m. birželio 26 d. iki gyvenimo pabaigos kunigas J. Rimša gyveno Pasvalyje, nuo 1993 m. rugsėjo 3 d. kaip altarista talkino pastoracijoje Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijoje. Pasvalyje kunigas paminėjo savo 90-metį, o 1995 m. birželį – kunigystės 65-metį. Mirė 1996 m. balandžio 21 d. Pasvalyje. Palaidotas Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje , šalia varpinės. Greta – į Pasvalį gyventi ir darbuotis jį pakvietusio Pasvalio klebono bei dekano Alfonso Jančio ir Pasvalio dekano monsinjoro Jono Balčiūno kapai. Iš kun. Jono Rimšos autobiografijos „Jonjuozio gyvenimas, arba kun. Jono Rimšos autobiografija“ (kalba ir stilius netaisyti) „Saločiuose gyvendamas, praleidau Auksinį kunigystės 50 m. jubiliejų 1980 m. birželio 29 d. ir 80 metų amžiaus jubiliejų 1985 m. vasario 21 d. su iškilmingu paminėjimu. Ir pagaliau 1990 m. liepos mėn. 2 d. – 16 d. paminėjau kunigystės deimantinį 60 metų jubiliejų su parapijiečių suaukotais pinigais paminklu – nauju kryžiumi, kurį baigė apdailinti ir papildyti nauja kančia, su papildymu kryžiavonių birželio 6 d. ir su nauju perlakavimu Jono Šato. Kryžių padarė Rimas Valteris iš Pakruojo ar Pušaloto parapijų. Ir auksiniam jubiliejui padarė kryžių Pov. Šlikas iš Biržų. Už jį visas išlaidas padengiau aš pats iš savo kišenės. Abu kryžiai stovi sename Saločių bažnyčios šventoriuje su paminklinėm lentelėm mano jubiliejų. Lenteles valė M. Gudas.“ Šaltiniai: Jonjuozio praeitin pažvelgus. Kun. Jono Rimšos 25-osioms mirties metinėms / parengė Bronislava Lapinskaitė // Darbas. – 2021, bal. 20, p. 1, 5. Anykštėnų biografijų žinynas. Jonas Rimša [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=500 [žiūrėta 2021 01 22]. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų, Tomos Mikalajūnaitės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.22713, 24.40388