Pušaloto vėjo malūnas

  • Pušaloto vėjo malūnas
Pušaloto vėjo malūnas yra Pušaloto sen., Pušaloto mstl. Medinis, kepurinis. Malūnas statytas XX a. pradžioje Pušaloto vienkiemyje. 1911 m. jį iš žydo nupirko buvęs knygnešys Jonas Melinskas (Mialinskas, 1877–1938). Jau nepriklausomos Lietuvos metais medinis statinys apkaltas angliška skarda, išlikusia iki šių dienų. Ant gelžbetoninio variklio pado įspausta data liudija, kad 1963 m. malūne įrengtas ar atnaujintas variklis. Po 1990 m. malūnas grąžintas Izabelei Melinskaitei-Šidagienei (1913–1997). Pušalote kadaise buvo du ar trys malūnai. Medinės Melinsko malūno dalys kažkada buvo sunumeruotos. Skaičiai aiškiai matyti ir dabar. Tai liudytų, kad malūnas buvo perkeltas ar kad planuota tai padaryti. Šaltiniai: Kulevičius S. Šiaurės sparnai, arba Kelios apybraižos Pasvalio krašto senųjų vėjo malūnų tema (II) // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2019, Nr. 1 (46), p. 70–71. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų, Pušalotas. Lietuvos vėjo malūnai [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://malunai.lt/gallery.php?malunas_id=149&tipas=1, [žiūrėta 2016 10 12].
  • GPS koordinatės: 55.93900, 24.23147