Kidžionių senkapis

  • Kidžionių senkapis
Kidžionių senkapis yra Pasvalio rajone, Pušaloto seniūnijoje. Senkapis yra teritorijoje, kurią dabar juosia akmeninė kaimo kapinių tvora, kaimo kapinių pietinėje dalyje. Radiniai. 2013 m. gegužės 1 d. archeologai Dovilas Petrulis ir Alfreda Petrulienė, lankydami Kidžionių senkapį, šalia esančiame ariamame lauke pastebėjo žemės paviršiuje gulinčius archeologinius radinius. 15,5 m į V nuo akmeninės senkapių tvoros, 31 m į ŠV nuo PV kapinių tvoros kampo ariamos žemės paviršiuje gulėjo plačiaašmenis pentinis kirvis. Geležinis kirvis yra 15,2 cm ilgio, ašmenų plotis – 7,8 cm, penties ilgis – 4,8 cm, penties plotis – 4,8 cm. Kirvis pažeistas korozijos. Penties vidinėje dalyje išlikę medienos atplaišų nuo koto. Ašmenys ištrupėję. Kirvis datuojamas XI–XII a. Šis kirvis turi visus plačiaašmeniui kirviui būdingus bruožus: pentį, liemenį, ašmenis ir pagrindinį savitumą – charakteringą atsikišimą į koto pusę. 29 m į P nuo akmeninės senkapių tvoros ariamos žemės paviršiuje gulėjo žalvarinio smeigtuko adata (galvutė nulūžusi). Smeigtuko adata 8,6 cm ilgio (galvutės nėra), 4,2 mm storio, 7,52 g svorio. Greta jo pastebėti kaulai: pažaliavęs šonkaulio fragmentas ir raktikaulio dalis. Apie 100 m į P nuo akmeninės kapinių tvoros ariamos žemės paviršiuje pastebėtos 2 storasienio žiesto puodo šukės. Pirmos šukės briaunos išorinė dalis buvo apdegusi. Molio masė su smulkaus granito priemaišomis, šukė 4,8x2,5x1,2 cm dydžio. Antra 2,8x 2,4x1,1 cm dydžio šukė yra sienelės dalis. Jos molio masė su smulkaus granito priemaišomis. Šias šukes galima sieti su šioje vietoje buvusia geležies amžiaus gyvenviete. 4 radiniai: 2 lankinės segės, smeigtukas trikampe galvute ir grandis. Šie radiniai maždaug prieš 38 m. buvo rasti Kidžionių senkapio teritorijoje. Radinius į Pazūkų mokyklą atnešė mokiniai ir perdavė mokytojui Smailiui. Vėliau šis mokytojas radinius atvežė į Berčiūnų (Panevėžio r.) mokyklą. Tolesnis šių radinių likimas nėra žinomas. Šaltiniai: Petrulis D. Radiniai iš Kidžionių kapinyno [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.atl.lt/2013/443-445.pdf [žiūrėta 2015-11-10]. Nuotrauka iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 55.89366, 24.17455