Ožkyčių pilkapis

  • Ožkyčių pilkapis
Ožkyčių pilkapis yra apie 2 km į pietvakarius nuo Mikoliškio gyvenvietės, į šiaurę nuo Amatos upelio kairiojo kranto, prie kelio Mikoliškis–Migonėliai šiaurinės pusės. Sampilas apie 0,3 m aukščio ir apie 5 m skersmens, labai suplokštėjęs, su akmenų vainiko liekanomis. Aplinkui dirbant žemę buvo randama senovės monetų. Pilkapyje 1933 m. buvo pastatytas medinis kryžius, kuris ilgai stovėjo, tačiau jau sunyko. Pilkapis archeologiškai rimčiau netyrinėtas, tik 1971 m. ir 1980 m. pilkapio teritorijoje archeologinius žvalgymus vykdė Mokslinė metodinė kultūros paminklų apsaugos taryba. Manoma, kad pilkapyje galėjo būti laidota II–IV a. ir po to vėl pakartotinai XVII–XVIII a. (iš to laiko ir minėtos monetos). Minėtasis kryžius – nuvirtęs, jau želia samanomis. Pamažu griūva ir aplink sodinti medžiai. Ožkyčių pilkapis yra valstybės saugomas archeologijos paminklas. Teritorija pažymėta lentele bei paminkliniu stulpu, informuojančiu apie čia esantį senkapį. Šaltiniai: Kraptavičiūtė, Kotryna. Tolimiausi rajono kraštai: Ožkyčiai. I dalis. – Iliustr. // Darbas. – 2020, vas. 6, p. 1, 3. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 55.89014, 24.21147