Kidžionių vėjo malūnas

  • Kidžionių vėjo malūnas
Kidžionių vėjo malūnas yra Pušaloto sen., Kidžionių k. Akmens mūro, kepurinis. Malūną XX a. pradžioje pasistatė trys broliai Marcinkevičiai, padedami inžinieriaus vokiečio. 1922–1923 m. savininku minimas Petras Pilotas. Apie 1930 m. malūną nupirko kaimo gydytojas Jaruševičius ir vestuvių proga padovanojo savo tarnaitei. Taip malūnas tapęs Dirvonauskų. Po 1990 m. malūnas grąžintas tikrųjų šeimininkų palikuonei. Į Kidžionių malūną atvykdavę maltis ir iš tolimesnių vietų, pavyzdžiui, Būdininkų ar Pazūkų, buvusių už 5 ar daugiau kilometrų. Šaltiniai: Kulevičius S. Šiaurės sparnai, arba Kelios apybraižos Pasvalio krašto senųjų vėjo malūnų tema (II) // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2019, Nr. 1 (46), p. 65. Lietuvos vėjo malūnai. Kidžioniai [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://malunai.lt/malunas.php?malunas_id=146 Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Lietuvos vėjo malūnai. Kidžioniai [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.malunai.lt/gallery.php?malunas_id=146&tipas=1
  • GPS koordinatės: 55.89921, 24.17864