Atminimo lenta kunigui Antanui Juškai-Juškevičiui Pušalote

  • Atminimo lenta kunigui Antanui Juškai-Juškevičiui Pušalote
Akmeninė lenta, liudijanti apie Antano Juškos-Juškevičiaus kunigavimą Pušalote yra įmūryta Pušaloto šventoriaus sienoje. Kunigas Antanas Juška-Juškevičius (1819–1880) atnaujino Pušaloto bažnyčią (1853 m.), pastatė naują po gaisro sudegusią kleboniją (1857 m.), aktyviai rinko tautosaką. Surinko apie 7000 liaudies dainų, apie 2000 melodijų, taip pat jis aprašinėjo Pušaloto ir kitų vietovių vestuvių papročius, užrašinėjo lietuvių šnekamosios kalbos žodžius, apie 1854 m. parašė lenkų-lietuvių (apie 7000 žodžių) kalbų žodyną, vėliau lietuvių-lenkų (apie 30000 žodžių) kalbų žodyną. Apie 1860 m. Pušaloto parapiją vizitavęs vyskupas Motiejus Valančius skatino A. Jušką-Juškevičių išleisti savo surinktus didžiuosius tautosakos rinkinius. Šaltiniai: Černiauskienė, Virginija; Kriaučiūnienė, Genovaitė. Pušalotas: mūsų kelio pradžia. Panevėžys, 2009, p. 32. Nuotraukos Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 55.93071, 24.24461