Vatkų smegduobė

  • Vatkų smegduobė
Važiuojant nuo Daujėnų miestelio pro Barklainius, už 6 km į P, viduryje miškų, 213 ir 214 kvartalų riboje žiojėja Vatkų smegduobė, vadinama Vatkų įdubala. Smegduobė atsivėrė nuskalautoje ir nusėtoje riedulių moreninėje lygumoje. Anksčiau čia yra buvęs Vatkų kaimas. Įdubala visada sklidina vandens, matosi sukritusios medžių šakos, lapai. Smegduobė yra gana didelė, apie 16×16 m, beveik idealiai apvali. Perimetras – 104 m. Vanduo tamsus nuo irstančių organinių medžiagų liekanų. Šlaitai gelmėja stačiai. Vatkų smegduobės dugnas yra kalmatuotas, dumblėtas, smegduobė pastoviai papildoma aplink augančio miško nuokritomis. Gylis yra apie 3–4 m. Manoma, kad smegduobė atsivėrė apie 1912 m. Į ją sukrito augaloti medžiai ir virš vandens liko kyšoti tik jų viršūnės. Apie tuometinės smegduobės gylį galime tik spėlioti – smegduobė galėjo būti apie 10–15 m gylio. Apie Vatkų įdubalą pasakojama įvairių legendų: „Pasakojama, kad kažkada šioje vietoje stovėjusi jauja. Pas jaujoje ugnį kūrenusį berną pagalbos prašyti atėjusi užkeikta mergina. Jos negelbstinčiam bernui nusikeikus, atsivėrė duobė, kurioje dingo nelaimingoji. O iš duobės išlindęs rąsto didumo žaltys nusliuogė į Moliūnų piliakalnį...“. Pasvalio krašto muziejaus darbuotojai 2020 m. pavasarį išvalė, sutvarkė, pastatė suoliukų, pritvirtino rodyklę „Į Įdubalą“. Specialiais prietaisais buvo išmatuotas smegduobės gylis, jis – virš penkių metrų. Kviečiame leistis į smegduobės paieškas, o nepasiklysti miške padės jos koordinatės: 533113, 6198641 (LKS) 55.920882, 24.529745 (WGS) Šaltiniai: Bitinaitė, Asta. Vatkų įdubalą tarsi iš naujo atrado... // Darbas. – 2020, rugpj. 18, p. 5. Vainorius, Julius. Daujėnų krašto geologinė sandara, reljefas ir paleogeografinė raida // Daujėnai. – Vilnius: Versmė, 2015, p. 25–47. Smegduobė – Įdubala! [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.facebook.com/Pasvaliomuziejus/ [žiūrėta 2020 06 04]. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro ir Pasvalio krašto muziejaus fondų.
  • GPS koordinatės: 55.92073, 24.52988