Kryžius Moliūnų miško bunkeryje žuvusiems partizanams Pasvalio rajone

  • Kryžius Moliūnų miško bunkeryje žuvusiems partizanams Pasvalio rajone
Kryžius Moliūnų miško bunkeryje žuvusiems partizanams atminti, pastatytas 2012 m. liepos mėn., Moliūnų miške, Pasvalio rajone. Pasvalio šaulių kuopos ir jo vado Algio Kalvėno iniciatyva. Kryžiaus autorius – Lietuvos savanoris, aktyvus šaulių judėjimo dalyvis namišietis Antanas Povilionis. Paminklą pašventino Pasvalio bažnyčios vikaras kunigas Modestas Juodvalkis. Akmeninio kryžiaus lentoje iškalti trijų 1951 m. gruodžio 14 d. žuvusių partizanų vardai. Lietuvos ypatingojo archyvo dokumentuose rašoma, kad Moliūnų miško 56-ame MGB kariuomenė ir stribai, iš viso 40 žmonių, vykdė karinę-čekistinę operaciją, kurios metu aptiko bunkerį. Jame žuvo: Vladas Mėkelis-Putinas (g. 1909 m. Berklainių kaime), partizanų gretose nuo 1944 m.; Antanas Žitkevičius-Pušelė (g. 1929 m. Vilkinės k.), partizanų gretose nuo 1944 m., priklausė Povilo Žilio-Klevo grupei, o 1951 m., kai iš Klevo grupės buvo suformuoti du būriai, A. Žitkevičius paskirtas „Radvilos“ būrio vadu; Stasys Talačka-Uosis (g. 1921 m. Patrakių k.), buvo Povilo Žilio-Klevo ir Juozo Kripaičio-Paukščio būrių partizanas. Šaltiniai: Giedrytė T. Partizanų kovų aidas ir jaunųjų šaulių priesaika // Darbas. – 2012, liep. 12, p. 1, 3. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 55.90925, 24.52483