Paminklas Pušaloto pavasarininkams

  • Paminklas Pušaloto pavasarininkams
1932 m. tarp Pušaloto bažnyčios šventoriaus ir špitolės esančioje aikštėje pastatytas vadinamasis „Vilniaus paminklas“. Jis skirtas „Pavasario“ Pušaloto kuopos 20 m. bei pačios organizacijos 25 m. gyvavimui Lietuvoje paminėti. Paminklas kryžiaus formos, vienoje pusėje pavaizduotas Vilniaus Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos paveikslas, po juo žodžiai: „Aušros Vartų motinėle, neapleisk mūsų!“, kitoje pusėje – Geležinis vilkas ir Gedimino stulpai. Šaltiniai: Pušalotas: mūsų kelio pradžia / [sudarė Virginija Černiauskienė ir Genovaitė Kriaučiūnienė]. – Panevėžys, 2009. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 55.93071, 24.24461