Knygnešio Jono Melinsko kapas Pušaloto miestelio kapinėse

  • Knygnešio Jono Melinsko kapas Pušaloto miestelio kapinėse
Knygnešys Jonas Melinskas gimė 1877 m. liepos 18 d. Kirkiliškių kaime, dabartiniame Pasvalio rajone. Nuo 1900 m. jis pradėjo platinti lietuvišką spaudą Kriklinių apylinkėse. Draudžiamą literatūrą gaudavo iš J. Bielinio, Garšvių knygnešių draugijos. Įsigijęs arklį, spaudą parsigabendavo ir iš pasienio. Jam talkino brolis Petras (1885–1925). Spauda jis aprūpindavo daraktorių Juozą Mockūną. Pušalote lietuvišką spaudą skaitė ir platino kunigai: Jonas Jaskevičius, Petras Rimkevičius, Pranciškus Viksva, Petras Juodviršis ir kiti bažnyčios tarnai. Kaimuose spaudą padėjo platinti Teofilė ir Stasys Čivyliai, Ignas Jasilionis, Ona Morkevičiūtė, K. Petrauskas ir kiti. Kartą bėgdamas nuo žandarų persekiojimo ežero ledu J. Melinskas įlūžo. Išsigelbėti pavyko, bet prarado sveikatą. Vėliau jis nusipirko Pušalote sodybą ir vėjo malūną. 1932 m. paruošė dokumentus knygnešio pensijai gauti. Knygnešys Jonas Melinskas mirė 1938 m. gruodžio 1 d. Palaidotas Pušaloto miestelio kapinėse. Kapas pažymėtas knygnešio užrašu. Šaltiniai: Jučys, Saulius. Knygnešys Jonas Melinskas. Krašto paveldas – 5. Konferencijos, skirtos Tarptautinei kultūros paminklų apsaugos dienai, pranešimų tezės [interaktyvus]. 2005 m. balandžio 22 d., Panevėžys, 2005, p. 10. Prieiga per internetą: <http://www.sena.panrs.lt/leidiniai/paveldas5.pdf> Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 55.93071, 24.24461