Paminklas kompozitoriui Alfonsui Mikulskiui Pušalote

  • Paminklas kompozitoriui Alfonsui Mikulskiui Pušalote
Kompozitorius Alfonsas Mikulskis gimė 1909 m. spalio 14 d. Deglėnų k., Pušaloto vlsč., mirė 1983 m. spalio 14 d. Klyvlende, JAV, 1994 m. palaikai perlaidoti Rasų kapinėse, Vilniuje. O 1996 m. rudenį Pušaloto Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šventoriuje Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas pašventino simbolinį paminklą, skirtą žymiam Pušaloto žemės sūnui, kompozitoriui Alfonsui Mikulskiui atminti. Nostalgiškas Lietuvos troškulys buvo kompozitoriaus gyvenimo pagrindas. Dirbdamas fabrike, kad išlaikytų „Čiurlionio“ ansamblį, kompozitorius kovojo už Lietuvą. Ginklas – tautinis ansamblis. Koncertuodami čiurlioniečiai neleisdavo užmiršti Lietuvos vardo svečiose šalyse. Šaltiniai: Dulkienė, Aida. Kompozitoriaus Alfonso Mikulskio ginklas – tautinis ansamblis // Darbas. – 1996, spal. 3, p. 3. Pušalote paminėtos dvi žymios sukaktys / parengė Sigitas Kanišauskas // Darbas. – 1999, spal. 23, p. 5. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 55.93071, 24.24461