Baltijos kelio kryžių slėnis

  • Baltijos kelio kryžių slėnis
Dar vadinamas Pasvalio kryžių slėniu. Yra rytiniame Pasvalio miesto pakraštyje, netoli „Via Baltica“ magistralės. Kryžius slėnyje pradėjo statyti 1989 m. Baltijos kelio akcijos dalyviai, kelių Lietuvos rajonų atstovai, taip įprasmindami savo dalyvavimą akcijoje. Baltijos kelią kryžių slėnyje primena iš akmenų sumūrytas aukuras, Kretingos, Akmenės, Pakruojo, Pasvalio, Joniškėlio kryžiai. Netrukus prigijo tradicija slėnyje statyti kryžius atmintiniems krašto įvykiams, žmonėms paminėti. Pastatyti kryžiai norvegų, švedų tautoms, Vilties prezidentui Stasiui Lozoraičiui, Akmenės aeroklubo lėktuvo „VILGA 35A“ katastrofai atminti. Šaltiniai: Baltijos kelias – įstabi istorijos akimirka // Darbas. – 1999, rugpj. 21, p. 2. Sovietmečiu drausti kryžiai Baltijos kelyje tapo vilties ir prisikėlimo simboliu [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1089294/sovietmeciu-drausti-kryziai-baltijos-kelyje-tapo-vilties-ir-prisikelimo-simboliu [žiūrėta 2020-03-26]. Kanišauskas S. Baltijos kelią menantys ženklai // Darbas. – 2013, rugpj. 22, p. 4. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Vitalijos Kazilionytės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.06894, 24.43222