Paminklinis akmuo Kaziui Škirpai Namajūnų kaime

  • Paminklinis akmuo Kaziui Škirpai Namajūnų kaime
Saločių sen., Namajūnų k. 2016 m. atidengtas paminklinis akmuo pirmajam Lietuvos kariuomenės savanoriui, politikui, visuomenės veikėjui, diplomatui Kaziui Škirpai (1895–1979). Paminklą pašventino Saločių šventojo Juozapo parapijos klebonas, atsargos kapitonas Jonas Tamošiūnas. Šaltiniai: Kanišauskas S. Namajūnuose įamžintas pirmojo savanorio atminimas // Darbas. – 2016, lapkr. 26, p. 3. Nuotraukos iš Vido Dulkės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.288964, 24.304118