Paminklinis akmuo išnykusiam Kervesių kaimui Vaškų seniūnijoje

  • Paminklinis akmuo išnykusiam Kervesių kaimui Vaškų seniūnijoje, Pasvalio rajone
2019 m. rugsėjo 28 d. Vaškų seniūnijos buvusio Kervesių kaimo teritorijoje atidengtas paminklinis akmuo šiam kadaise gyvam sodžiui atminti. Tai nėra paminklas mirusiam kaimui. Tai ženklas, kad jis visada lauks sugrįžtant. Paminklinį akmenį atidengė Vaškų seniūnijos seniūnas Kęstutis Jasėnas ir Pasvalio rajono vicemeras Stanislovas Kiudis, pašventino Vaškų Šv. Juozapo parapijos klebonas kun. Algimantas Petkūnas. 1935 m. parapijiečių surašymo duomenimis, Kervesiuose gyveno ūkininkų Ignaco Breimerio (46 ha), Karolio Janulevičiaus (40 ha), Onos Bražeikienės (36 ha), Antano Vaičiūno (30 ha), Juozapo Janulevičiaus (22 ha), Ignaco Janulevičiaus (20 ha) šeimos. Anuomet Kervesių kaime taip pat gyveno Stanislovo Janulevičiaus, Onos Tabokienės, Juozapo Vaičiūno, Kazimiero Noreikos, Jono Macio, Karolio Masiulio, Agotos Juozapavičienės, Juozapo Dambrausko šeimos. Nuo 2013 m., kai išsikėlė Aldona ir Pranas Bakanauskai, Kervesiuose neliko nė vieno gyventojo. Šaltiniai: Bitinaitė A. Kervesiai – šimtmečius gyvavęs kaimas lieka tik prisiminimuose // Darbas. – 2019, spal. 1, p. 3. Nuotraukos iš Gražvydo Balčiūnaičio asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.226451, 24.179504