Baltpamūšio veimutinė pušis

  • Baltpamūšio veimutinė pušis
Veimutinė pušis auga Baltpamūšio dvaro parke, Saločių seniūnijoje. Kamieno apimtis – 2,65 m, aukštis – 17 m. Medis labai įspūdingas. Pasvalio rajono savivaldybės saugomas botaninis gamtos paveldo objektas. Šaltiniai: Pasvalio kraštas / tekstas: Albino Kazlausko, Vaclovo Stukonio, Liutauro Raudonikio, Romualdo Barausko. – Kaunas, 1999, p. 62. Stapulionis, Antanas. Buvę dvarai ir palivarkai Pasvalio rajone: [mašinraštis]. – Pasvalys, 1988, p. 40. Baltpamūšio dvaro sodybos fragmentai. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/353e7321-0b51-4111-bc14-c30d90dcea55 [žiūrėta 2022 11 28] Nuotraukos iš Tomos Mikalajūnaitės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.285883, 24.343737