Austakynės ąžuolas

  • Austakynės ąžuolas
Austakynės ąžuolas yra Austakynės kaime, Joniškėlio apylinkių seniūnijoje. Kamieno apimtis – 4,5 m, aukštis – 17 m. Šalia auga kiek plonesnis „brolis“, jau pradėjęs džiūti. Pasvalio rajono savivaldybės saugomas botaninis gamtos paveldo objektas. Šaltiniai: Pasvalio kraštas / tekstas: Albino Kazlausko, Vaclovo Stukonio, Liutauro Raudonikio, Romualdo Barausko. – Kaunas, 1999, p. 62. Nuotrauka iš Gražvydo Balčiūnaičio asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.025203, 24.13095