Putriškių ąžuolas

  • Putriškių ąžuolas
Putriškių ąžuolas auga Putriškio kaime, Vaškų seniūnijoje. Kamieno apimtis – 4,5 m, aukštis – 30 m. Pasvalio rajono savivaldybės saugomas botaninis gamtos paveldo objektas. Šaltiniai: Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2000 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. 56 „Dėl draustinių ir saugomų kraštovaizdžio objektų“ pakeitimo [interaktyvus], [žiūrėta 2019 10 24]. Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b032dc40156a11e88456d055fb6f6244 Nuotrauka iš Gražvydo Balčiūnaičio asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.105369, 24.315705