Kryžius partizanų atminimo vietoje, Austakynės kaime, Joniškėlio apylinkių seniūnijoje

  • Kryžius partizanų atminimo vietoje, Austakynės kaime, Joniškėlio apylinkių seniūnijoje, Pasvalio rajone
Netoli Joniškėlio, Austakynėje, Girelės pamiškėje, kur prieš 73 metus buvo išniekinti ir užkasti šio krašto Lietuvos partizanai, iš lauko akmenų pastatytas postamentas ir nukaldintas metalinis kryžius. Jį pašventino Joniškėlio parapijos klebonas Virgilijus Liuima. Ši vieta įamžinta taip pat vieno iš žuvusių partizanų Juozapo Žandario sesers Liucijos Žandarytės iniciatyva. Šią partizanų tragediją 1989 m. spaudoje aprašė joniškėlietis Boleslovas Jarašūnas: „1946 m. vasario 23 d. Pakruojo rajono pakraštyje, Uniūnuose, buvo kareivių ir stribų apsupti miško broliai. Per dvidešimt žmonių žuvo. Jų kūnai buvo nuvežti į Pasvalį pasityčioti. Paskui dvylika lavonų atvežta į Joniškėlį ir apnuoginti sukabinti ant tvorelės, buvusios apie vėliavos stiebą miesto centre. Stribai ir jų užtarėjai kaip išmanydami tyčiojosi iš kūnų, rodydami neapykantą žuvusiesiems. Naktį iš kovo 3-iosios lavonus atvežė prie Girelės miško. Netoli buvusios girininkijos gulėjo nuvirtęs ąžuolas. Kūnus sustatė aplink ąžuolą, nes buvo sušalę, apmėtė šiaudais, uždegė ir paliko. Šiaudai perdegė, lavonai atšilo ir sukrito. Mes, Austakynės kaimo žmonės, sukrėsti tokio barbarizmo, nuėjome pas tuometį valsčiaus pirmininką Samulionį prašyti, kad leistų kūnus palaidoti. Ilgai galvojęs, pirmininkas leido palaidoti, tik liepė niekur nevežti, užkasti vietoje be jokių ceremonijų. Kovo 9 d. iškasėme duobę, surinkome palaikus, užklojome eglių šakomis ir palaidojome. Padarėme kapą ir papuošėme jį eglių šakelėmis.“ Partizanų, žuvusių Uniūnų kautynėse 1946 m. vasario 23 d., sąrašas: Jonas Bajoriūnas-Varniukas (1927 m.), Motiejus Beleckas-Peleckis (1919 m.), Adolfas Biliūnas-Cvirka (1928 m.), Jonas Momeniškis-Lionginas (1921 m.), Bronislovas Pakalnis-Aukštikalnis (1896 m.), Jurgis Petrauskas-Dobras, Rasputinas (1914 m.), Juozapas Žandaris-Mūsiškis (1926 m.), Kazimieras Janeliūnas-Voverė (1926 m.), Bronius Januševičius-Žirnis (1926 m.), Ignas Paltarokas (1916 m.), Jonas Blaviesčiūnas-Ciongas (1910 m.), Povilas Barauskas (1924 m.), Bronius Momeniškis (1923 m.), Mykolas Pakarna (1916 m.), Baltramiejus Plūkas-Varnėnas, Šarūnas (1921 m.), Petras Šimoliūnas (1925 m.), Kazimieras Požela (1891 m.), Jonas Naudžiūnas (1920 m.), Antanas Šimoliūnas (1902 m.), Kazimieras Šimoliūnas (1918 m.), Stanislovas Šimoliūnas, Petras Tinteris (1916 m.). Prieš trisdešimt metų Joniškėlio sąjūdiečiai išsiaiškino rezistencijos dalyvių palaidojimo vietas ir iškilmingai jų palaikus perlaidojo Joniškėlyje, prie karininko Jono Stapulionio paminklo, dabar vadinamame Partizanų memoriale. Čia ant kryžių įrašytos ir trylikos Uniūnuose žuvusių partizanų pavardės. Austakynėje 1990 m. tuometis Joniškėlio parapijos klebonas Benediktas Urbonas pašventino kryžių, pastatytą žuvusiems partizanams atminti, vėliau buvo pastatytas paminklinis akmuo su žuvusiųjų vardais, pavardėmis, slapyvardžiais, gimimo ir mirties datomis, atmintina vieta buvo aptverta metaline tvorele. 1999 m. šią vietą įamžino kitas, jau ąžuolinis, kryžius, kuris buvo restauruotas 2014 m., tačiau 2018 m. vasarą jį nulaužė vėtra. Liucijos Žandarytės iniciatyva kilo mintis pastatyti tvirtą akmeninį postamentą ir metalo kryžių. Žuvusio partizano sesuo kreipėsi į Lietuvos gyventojų ir rezistencijos tyrimo aukų rėmimo ir atminimo įamžinimo fondo valdybą dėl finansavimo. 2019 m. vasarą lėšų buvo gauta. Panevėžietis Saulius Černa, atstovaujantis Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžiui, surado Tetirvinuose kalvį Daivį Petkevičių, kuris nukaldino kryžių. Akmeninį postamentą sumūrijo Joniškėlio kaimo gyventojas Arūnas Antanavičius, Joniškėlio apylinkių seniūnijos darbuotojai atnaujino ir sutvarkė aplinką. Šaltiniai: Bitinaitė A. Austakynėje, partizanų atminimo vietoje, pastatytas tvirtas kryžius // Darbas. – 2019, spal. 22, p. 1, 3. Nuotraukos iš Gražvydo Balčiūnaičio asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.033481, 24.142402