Paminklas tremties aukoms Pasvalio miesto senosiose kapinėse

  • Paminklas tremties aukoms Pasvalio miesto senosiose kapinėse
Memorialinis akmuo su iškaltu Jėzaus Kristaus bareljefu (architektė – Angelė Kažienė, bareljefo autorius – skulptorius Antanas Dimžlys, koreguotojas architektas – Kęstutis Klivečka) 1941–1953 m. tremtiems Pasvalio krašto žmonėms atminti. Pastatytas Pasvalio miesto senosiose kapinėse, P. Avižonio g. Atidengtas 1991 m. spalio 27 d. Pasvalio tremtinių draugijos iniciatyva. Skulptoriaus Antano Dimžlio biografija Lietuvių skulptorius gimė 1920 m. gegužės 26 d. Namišių k., Saločių vls. Mirė 2010 m. sausio 23 d. Vilniuje. 1947–1953 m. studijavo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute (nuo 1951 m. Lietuvos dailės institutas). Nuo 1957 m. dalyvavo parodose. Sukūrė (daugiausia iš akmens) paminklinių (skulptūrinė grupė 1863 metų sukilėliai Šiauliuose, 1957 m., Laisvės daina Panevėžyje, 1974 m., Gėlės nugalėtojams Vaškuose, 1987 m., Tremtinių paminklas Pasvalyje, 1993 m., G. Petkevičaitės‑Bitės paminklas Joniškėlyje, 1994 m.), dekoratyvinių (Prie šaltinio Druskininkuose, 1964 m., Baltijos aušra Šventojoj, 1990 m.) skulptūrų, teminių kompozicijų, portretų, išdrožė Nukryžiuotojo skulptūrą Šv. Mikalojaus bažnyčiai (9 dešimtmetis, vėliau perkelta į Palaimintojo J. Matulaičio bažnyčią, abi Vilniuje). Ankstyvieji kūriniai realistiniai, vėlesni – monumentalūs, apibendrintų formų, tęsia lietuvių neoklasicistinės skulptūros tradiciją. Restauravo K. Sklėriaus skulptūrinę kompoziciją Lietuvos banko rūmuose (su B. Buču, R. Antiniu ir kitais, 6 dešimtmetis), V. Grybo sukurtus S. Daukanto ir M. Valančiaus bareljefus Saulės vidurinėje mokykloje (su P. Stankevičiumi, 1968 m.; abu Kaune). Kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus. Šaltiniai: Valionytė, A., Magelinskienė, Z. Akmenyje sustingęs skausmas // Darbas. – 1991, lapkr. 20, p. 3. Antanas Dimžlys. Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.vle.lt/Straipsnis/Antanas-Dimzlys-65235 [žiūrėta 2020 05 26]. Nuotraukos iš Pasvalio krašto muziejaus fondų, Tomos Mikalajūnaitės ir Aidos Leimontaitės asmeninių archyvų.
  • GPS koordinatės: 56.06465717829173, 24.39012050628662