Pajiešmenių parko ąžuolas

  • Pajiešmenių parko ąžuolas
Pasvalio rajone, Krinčino seniūnijoje, Pajiešmenių kaimo parke, perėjus tiltą, dešinėje Jiešmens upės pusėje (nuo dvaro) augantis ąžuolas yra valstybės saugomas botaninis gamtos paveldo objektas. Pasvalio rajone esančių gamtos paminklų ir saugomų gamtos paveldo objektų s ą r a š o duomenimis, jo aukštis – 23 m. Apimtis – 5,5 m. Skersmuo siekia 1,5 m. Kaime yra nuoroda, kaip surasti Pajiešmenių parko ąžuolą. Perėjus beždžionų tiltą per Jiešmens upę, – dar viena nuoroda, kaip surasti medį. Pajiešmenių kaimo bendruomenė didžiuojasi senu, legendomis apipintu ąžuolu. Pasakojama, kad Pajiešmenių dvaro savininkas Vilius fon Ropas buvęs piktas. Kai į dvarą suvažiuodavo svečių, jis liepdavęs baudžiauninkams lipti į šį ąžuolą ir kukuoti. O kukuojančius nušaudavęs. Vienas baudžiauninkas sumanė ponu atsikratyti: išsipjovė ąžuolinę kuoką ir stipriai sudavė ja per medį, kad ponas išgirstų. Išgirdęs triukšmą savo valdose, ponas šoko ant žirgo ir atjojo pasižiūrėti, kas čia vyksta. Pamatęs prie ąžuolo stovintį baudžiauninką, bandė jį užpjudyti šunimis, tačiau šis vikriai nuo jų išsisuko ir spėjo netgi ponui per sprandą suduoti savąja kuoka. Žiaurusis dvarininkas netrukus mirė. Tačiau kaimo žmonės dar ilgai po šiuo ąžuolu matydavę nekenčiamą poną ir girdėdavę jo dejones. Toks pasakojimas užrašytas P.Rusecko knygoje „Baudžiava“, išleistoje 1936 metais. Ąžuolo koordinatės: (56.1052, 24.4978) Šaltiniai: Pasvalio rajono Pajiešmenių kaimo interneto svetainė [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.pajiesmeniai.lt/apie-mus/dvaras/ [žiūrėta 2020-03-27] Tavorienė, Vida. Garsi Pajiešmenių gyvenvietė išsiskiria tvarkingumu. Valstiečių laikraštis. 2008 m. [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.pajiesmeniai.lt/apie-mus/straipsniai/garsi-pajiesmeniu-gyvenviete-issiskiria-tvarkingumu/ [žiūrėta 2020-03-27] ir https://www.delfi.lt/verslas/kaimas/garsi-pajiesmeniu-gyvenviete-issiskiria-tvarkingumu.d?id=19770647 [žiūrėta 2020-03-27] Pajiešmeniai. Dvaro parko ąžuolas : Pasvalio rajono savivaldybė // Legendos pasakoja… - . Kaunas : Šviesa, 2008. P. 68. Pasvalio rajono savivaldybė / sudarytojas Mindaugas Kirstukas // Lietuvos gamta / [redaktorius ir sudarytojas Mindaugas Kirstukas. – (Kaunas : Spindulys). Bibliogr.: p. 389-391. Rezervatų, nacionalinių ir regioninių parkų bei valstybinių draustinių pavadinimų r-klė: p. 382–388. - Kn. 1, P. 150–155. Ten, kur jūra nuseko… : Pasvalio rajono gamta: savita ir turtinga : [pokalbis su ekologu Algimučiu Balčiūnaičiu] / [kalbėjosi Marijona Varneckienė] // Žaliasis pasaulis. - 2016, rugs. 15, p. 3, 7. Nuotraukos Almos Balčiūnienės
  • GPS koordinatės: 56.1052, 24.4978