Stogastulpis Pasvalio krašto knygnešiams Pasvalyje

  • Stogastulpis Pasvalio krašto knygnešiams Pasvalyje
Stogastulpis už tilto per Lėvens upę, Kalno gatvėje, Pasvalyje pastatytas 1995 m. Knygnešių, kurių keliai kryžiavosi Pasvalyje, atminimą įamžino skulptorius Arūnas Grušas. Stogastulpyje iškaltos šio krašto knygnešių pavardės: Jonas Avižonis, Jurgis Bielinis, Kazys Cieplinskas, Elzbieta Gliazevičienė, Kazys Gumbelevičius, Simas Gumbelevičius, Antanas Krasinskas, Juozas Morkūnas, Steponas Povilionis, Stanislavas Stakelė, Juozas Steponavičius, Petras Šėmbelis, Mykolas Virbickas. Stogastulpyje rymo ąžuolinės skulptūrėlės, simbolizuojančios Knygnešį, Dievą, knygnešystės darbą, dvasią saugantį. Stogastulpyje taip pat galime perskaityti tekstą apie spaudos draudimą: „Spaudos draudimo metai – tai tik nedidelė mūsų tautos istorijos atkarpėlė, tačiau joje telpa žūtbūtinė lietuvių tautos kova už gimtąjį žodį, už savo egzistenciją. Šios kovos simboliu tapo knygnešys. Manoma, kad per 40 metų į tautą kovoti dėl lietuviškos spaudos išėjo 2000 knygnešių. Jie ir atlaikė carinės žandarmerijos, policijos ir pasienio kariuomenės puolimą prieš lietuvišką knygą ir žodį“. Netoliese, Vaškų gatvėje, yra vieno iš minėtų knygnešių Kazio Gumbelevičiaus sodyba. Joje buvo slepiama ir platinama lietuviška spauda: „Varpas“, „Apžvalga“, „Tėvynės sargas“, „Ūkininkas“, „Kryžius“, maldaknygės, elementoriai, kalendoriai. Šaltiniai: Bitinaitė, Asta. Pasvalio krašto knygnešiams // Darbas. – 1995, kovo 25, p. 1. Kazlauskas, Albinas. Pasvalio krašto knygnešiai // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2004, Nr. 1 (16), p. 19–23. Kraptavičiūtė, Kotryna. Pasivaikščiojimai po Pasvalį: knygnešystės atminimas mieste // Darbas. – 2020, gruod. 1, p. 5. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų, Vido Dulkės, Tomos Mikalajūnaitės, Aidos Leimontaitės asmeninių archyvų.
  • GPS koordinatės: 56.06331, 24.39678