Paminklas Petrui Vileišiui prie jo vardo gimnazijos Pasvalyje

  • Paminklas Petrui Vileišiui prie jo vardo gimnazijos Pasvalyje
Paminklas Petrui Vileišiui yra šalia Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos (Pasvalio m., P. Vileišio g. 7). Valstybės saugomas kultūros paveldo objektas. Lietuvos atgimimo istorinę asmenybę, inžinierių Petrą Vileišį įamžino XX a. pirmos pusės lietuvių monumentaliosios skulptūros kūrėjas, politinis visuomenės veikėjas Vincas Grybas. Paminklas Petrui Vileišiui buvo statomas kartu su mokyklos rūmais, ir jo atidengimas įvyko kartu su rūmų atidarymu – 1935 m. rugsėjo 15 d. Ministrui Juozui Tonkūnui ir skulptoriui, Vincui Grybui atlikus atidengimo ceremoniją, iškilmių dalyviai išvydo impozantišką šešių metrų aukščio paminklą. Statula ant pjedestalo vaizduoja Petrą Vileišį, stovintį prie krūvos knygų, simbolizuojančių jo nenuilstamą šviečiamąją veiklą; dešinėje rankoje laiko pirmąjį lietuvišką dienraštį – „Vilniaus žinias“, į kurių leidimą jis sudėjo ne tik dvasines pajėgas, bet ir lėšas. Ryžtingu kairiosios rankos mostu Petras Vileišis tarytum kviečia visus susitelkti geriems darbams Lietuvos labui. Priekinėje pjedestalo plokštumoje yra užrašas: „Inžinierius Petras Vileišis. 1851–1926. Didžiajam Lietuvos kėlėjui dėkingi pasvaliečiai. 1935 m.“. Šaltiniai: Aničas, Jonas. Petras Vileišis 1851–1926. – Vilnius, 1993. Aničas, Jonas. Petro Vileišio gimnazijai – 80 metų // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2002, Nr. 2 (13), p. 19–22. Inžinieriaus Petro Vileišio paminklas. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/3e33b274-ca66-4636-9f13-5cb8ce7044c5 [žiūrėta 2020-12-09]. Pasvalio rajono savivaldybės svetainė [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://www.pasvalys.lt/lt/naujienos/1/pasvalys-pasipuose-septyniais-angelais:193 [žiūrėta 2020-03-26]. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos interneto svetainė [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://gimnazija.pasvalys.lt/mokyklos%20istorija.htm [žiūrėta 2020-03-26]. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų, Vido Dulkės, Aidos Leimontaitės, Tomos Mikalajūnaitės asmeninių archyvų.
  • GPS koordinatės: 56.06202, 24.40446