Koplytėlė su Švč. Mergelės Marijos skulptūra Jutiškių kaime, Krinčino seniūnijoje

  • Koplytėlė su Švč. Mergelės Marijos skulptūra Jutiškių kaime, Krinčino seniūnijoje
Baltų plytų koplytėlė su Švč. Mergelės Marijos skulptūra stovi Jutiškių kaime, Krinčino seniūnijoje. Iš Berčiūnų kaime gimusio Aloyzo Leivos prisiminimų „Kiek pamena seni žmonės ji [koplytėlė] buvo statyta dar Smetonos laikais. Ji buvo medinė. Prie koplytėlės atstatymo darbų darbavosi Motiejūnų kaimo gyventojas Pranas Juodžionis. Kai dar nebuvo Gulbinėnų Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčios prie šios koplytėlės vykdavo Gegužinės pamaldos (Mojavos), žmonės ją puošdavo vainikais, giedodavo giesmes. Ši skulptūra liaudiškai vadinama „Motinyte“ yra perstatyta 3 kartus ir dabar stovi trečioje savo vietoje. Paskutinį kartą ji buvo perstatyta (2001 m.), kai Gulbinėnų Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje tarnavo klebonas Vilmantas Gutauskas. Prie statymo darbų prisidėjo Gulbinėnų kaimo gyventojai: Stasys Janušis, Petras Šatas ir Aloyzas Šatas.“ Apie iš Berčiūnų kaimo kilusį Aloyzą Leivą Aloyzas Leiva gimė 1937 m. liepos 17 d. Pasvalio rajono Berčiūnų kaime (šalia Gulbinėnų). Augo 10 vaikų šeimoje, buvo šeštas vaikas. Lankė Berčiūnų pradžios mokyklą. Dar vaikas būdamas pradėjo rašyti eilėraščius. Mokslų baigti neteko – neleido materialinė šeimos padėtis. Dabar gyvena Biržuose. Yra išleidęs 4 knygas: „Po tėviškės dangum“ (2016 m.), „Gulbinėnai“ (2017 m.), „Piršlybos“ (2018 m.) ir „Žemės šauksmas“ (2018 m.). Visos šios išleistos knygos buvo pristatytos Gulbinėnų kaimo gyventojams ir svečiams. A. Leiva jau seniai gyvena Biržuose, tačiau yra dažnas svečias Gulbinėnuose. Nors dar vaikas būdamas išsikėlė gyventi į Biržus, Gulbinėnų kaimas jam liko labai brangus. Šaltiniai: Bitinaitė, Asta. Maračinskai savo ūkyje augina daržoves, o atgaiva – senelių sodyboje // Darbas. – 2022, rugs. 10, p. 1, 5. Iš Aloyzo Leivos (g. 1937) prisiminimų. Apie iš Berčiūnų kaimo kilusį A. Leivą: [kraštotyrinė medžiaga] / parengė Rima Mačiukienė. – Gulbinėnai, 2013. Nuotraukos iš Tomos Mikalajūnaitės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.07545, 24.60620