Paminklinis akmuo išnykusiems kaimams Grūžių kaime, Vaškų seniūnijoje

  • Paminklinis akmuo išnykusiems kaimams Grūžių kaime, Vaškų seniūnijoje
Paminklinis akmuo išnykusiems kaimams pastatytas ant gražios kalvelės, prie pat įvažiavimo į Grūžių kaimą. Grūžių krašto kaimo bendruomenės nariai ir svečiai akmenį atidengė 2017 m. Ant akmens iškalti išnykusių kaimų pavadinimai: Adomiškis, Antanopolis, Daniūnai, Medžvalakis, Smilgeliai, Stipinai, Nebuvėlių sodžius. Apie išnykusius kaimus Adomiškis Vienkiemis, ,,Vienybės“ kolūkio laikais buvo pamiškėje ties Mažaisiais Grūžiais, 1 km į pietus nuo jų, prie kelio, vedančio į Grūžmiškio eiguvą. 1985 m. gyveno 4 gyventojai. Buvo išlikę tik 2 sodybų griuvėsiai. Gyventojai seniai mirę. Prieš kelis metus sodybos panaikintos, nelikę jokio ženklo. Antanopolis Vienkiemis, buvęs ,,Vienybės“ kolūkio teritorijoje. 1,5 km į pietryčius nuo Grūžių, 1 km į pietus nuo Paliepių gamybinio centro. Tai buvęs Paliepių dvaro palivarkas, taip pavadintas dvarininkaitės Antaninos Ruščicaitės garbei. 1985 m. gyveno 1 gyventoja. Iki 2018 m. stovėjo didelis apgriuvęs namas, panašus į dvarą, kuriame niekas negyveno. Dabartiniai savininkai pastatą beveik visai išardė. Daniūnai Kaimas buvo 2 km į pietryčius nuo Grūžių, pagal Didmiškio miško šiaurės rytų kampą. Dalis kaimo priklausė ,,Vienybės“ kolūkiui, o pietinė dalis – ,,Sabonių“ kolūkiui. Prieš karą jame buvo apie 20 sodybų, dauguma – mažažemiai. 1985 m. pradžioje buvo likę 5 namai su 7 gyventojais. Tais pačiais metais vyko melioracijos darbai ir kaime liko tik 2 sodybos su 4 gyventojais Sabonių teritorijoje. Taigi, mūsų kraštui Daniūnų kaimas yra išnykęs. Medžvalakis Vienkiemiais išsidėstęs kaimas buvusiame ,,Vienybės“ kolūkyje, 1,5 km į pietus nuo Vienžindžių kaimo. Atsirado kaimus skirstant į vienkiemius, iš Dovydų kaimo į tam kaimui priklausančias žemes atsikėlus 5 ūkiams. 1985 m. buvo likęs 1 namas ir 2 gyventojai, kurie iki metų pabaigos planavo išsikelti. Dabar tose vietose – lygūs laukai, matosi keli ąžuolai, turbūt, žymintys sodybų vietas. Smilgeliai Kaimas buvęs už 1 km į pietvakarius nuo Vienžindžių kaimo, prie pat Pakruojo rajono ribos. Iki kolektyvizacijos kaime buvo 2 namai, iš kurių vienas priklausė Joniškėlio valsčiaus, kitas – Linkuvos valsčiaus teritorijai. Vėliau abu kaimai priklausė Pasvalio rajonui. 1985 m. buvo likęs 1 kiemas su 3 gyventojais. Dabar likę tik krūmai sodybos vietoje. Stipinai Kaimo dalis kairiajame Mūšos krante, į rytus nuo Iežestos upelio santakos su Mūša, prie kelių sankryžos Pasvalys – Grūžiai – Raudonpamūšis. Kaimas išnyko dėl melioracijai darbų. Buvusio Stipinų kaimo teritorija yra dešiniajame Mūšos krante, Joniškėlio apylinkių seniūnijos teritorijoje. Nebėra likę jokių buvusio kaimo žymių. Nebuvėlių sodžius Tai legendinis Grūžių krašto kaimas, kurį išardžius gyventojai išsikėlė į Dovydus, Vienžindžius ir kitur. Kaimo ir Nebuvėlių kapų kalnelio vietoje įsikūrė Grūžių kapinės. Kaimas išnyko apie XVII a., kai kūrėsi Grūžių dvaras, todėl tikslių rašytinių duomenų dar nerasta. Kraštotyrininko Stasio Velykio duomenimis, Nebuvėlių kaime dar gyventa beveik iki XIX a. vidurio ir minima gan daug gyventojų. Apie kaimo ir kapinių buvimą liudija įrašas ant akmens dabartinėse Grūžių kapinėse. Šaltiniai: Grūžių krašto vietovardžiai: [kraštotyrinė medžiaga] / parengė Ratinskienė, Danutė. – Grūžiai, 2019, 16 p. Nuotraukos iš Danutės Ratinskienės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.10663, 24.16206