Girniūnų ąžuolas

  • Girniūnų ąžuolas
Girniūnų ąžuolas auga Pasvalio apylinkių seniūnijoje, Girniūnų kaime, Kazio Svidenio sodybos vakariniame pakraštyje. Yra valstybės saugomas botaninis gamtos paveldo objektas. Ąžuolas pažymėtas informaciniu ženklu. Aukštis – 26 m. Apimtis – 6,6 m. Kazio Svidenio (1912–2001) duktės Janinos Kastravickienės (Svidenytės) prisiminimai apie ąžuolą: „Tai mūsų, mūsų sodybos ir kaimo, simbolis. Jį norėjo pavadinti Svidenių ąžuolu. Bet tėvas nesutiko – tegul būna Girniūnų, taip neprapuls ir kaimo pavadinimas. Juk kiek bebus tos dvi sodybėlės? <...> Oi!.. Tai mūsų žaidimai būdavo... Galiūnas – tuščiaviduris. Jau kadaise išpuvo drevė, į ją prilydavo. Mes ten ir įlipdavome. Nors neleisdavo. O tėvas paskui užkalė skarda. Labai mylėjo ąžuolą. Vyresnieji pasakoję, kad Pirmojo pasaulinio karo metu ąžuolo drevėje žmonės slėpdavo grūdų maišus – kad vokiečių, o ypač rusų, kareiviai nepavogtų.“ Šaltiniai: Kraptavičiūtė, Kotryna. Po Girniūnų ąžuolu užaugo ne viena Svidenių karta // Darbas. – 2021, spal. 21, p. 1, 4. Pasvalio kraštas / tekstas: Albino Kazlausko, Vaclovo Stukonio, Liutauro Raudonikio, Romualdo Barausko. – Kaunas, 1999, p. 62. DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. SPALIO 18 D. SPRENDIMO NR. 56 „DĖL DRAUSTINIŲ IR SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ“ PAKEITIMO 2018 m. vasario 14 d. Nr. T1-29 Pasvalys [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=-1c2dtegwff&documentId=b529e71115bb11e88a05839ea3846d8e&category=TAD [žiūrėta 2022-08-04]. Nuotraukos iš Tomos Mikalajūnaitės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.0753894, 24.4571575