Atminimo lenta kunigui Antanui Juškai-Juškevičiui Pušaloto Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šventoriaus sienoje

  • Atminimo lenta kunigui Antanui Juškai-Juškevičiui Pušaloto Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šventoriaus sienoje
Akmeninė lenta, liudijanti apie Antano Juškos-Juškevičiaus kunigavimą Pušalote, yra įmūryta Pušaloto Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šventoriaus sienoje. Kunigas A. Juška-Juškevičius (1819–1880) aktyviai rinko tautosaką, surinko apie 7000 liaudies dainų, apie 2000 melodijų, aprašinėjo vestuvių papročius, užrašinėjo lietuvių šnekamosios kalbos žodžius, parengė elementorių „Abecela, arba Lementorius dėl mažų vajkelių“. Parašė lenkų-lietuvių (apie 7000 žodžių) ir lietuvių-lenkų (apie 30000 žodžių) kalbų žodynus. Šaltiniai: Lietuvos katalikų bažnyčios: žinynas / Kazys Misius, Romualdas Šinkūnas. – Vilnius: Pradai, 1993. Pušalotas: Apaštalų Šv. Petro ir Povilo parapijos i. e. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia // Lietuvos bažnyčios. – Čikaga: Amerikos liet. b-kos l-kla, 1980–1987. – T. 4, p. 303–305. Pušalotas. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia // Lietuvos vargonai. – Vilnius: Petro ofsetas, 2009, p. 359. Dainiaus Vareikos nuotraukos.
  • GPS koordinatės: 55.93071, 24.24461