Koplytstulpis rašytojui Petrui Rimkūnui Kiemėnų kaime

  • Koplytstulpis rašytojui Petrui Rimkūnui Kiemėnų kaime
Koplytstulpis (autorius – skulptorius Arūnas Grušas) rašytojui, žurnalistui, knygos „Kiemėnų kaimas“ autoriui Petrui Rimkūnui (1913–1944) atminti yra Kiemėnų kaimo pradžioje, netoli buvusios Petro Rimkūno gimtosios sodybvietės. Paminkle įkomponuota Kristaus statula, laiminanti laukus naujam gyvenimui, žadinanti prisikėlimui šių dienų kiemėniečius, kurių vargai, džiaugsmai ir rūpesčiai ne vienu atveju primena rašytojo pavaizduotas jų protėvių ir senelių gyvenimo istorijas. Pastatytas 1994 m. lapkritį, minint rašytojo mirties 50-metį. Šaltiniai: Bitinaitė A. Iškilmės Kiemėnuose // Darbas. – 1994, gruod. 7, p. 1. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Vido Dulkės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.24876, 24.27966