Paminklas žuvusiems partizanams prie Girelės miško

  • Paminklas žuvusiems partizanams prie Girelės miško
Paminklinis akmuo ir kryžius prie Girelės miško atidengti ir pašventinti 1999 m. rugpjūčio 21 d. Akmenyje iškalti septynių partizanų vardai, pavardės ir slapyvardžiai: Jonas Bajoriūnas-Vakaras, Motiejus Beleckas-Peleckis, Adolfas Biliūnas-Cvirka, Jonas Momeniškis-Lionginas, Bronislovas Pakalnis-Aukštikalnis, Jurgis Petrauskas-Dobras, Juozapas Žandaris-Mūsiškis. Jie žuvo 1946 m. Oniūnų kaime (Pakruojo rajonas) mūšyje su NKVD daliniais. Partizanų kūnai buvo atvežti į Joniškėlio miestelio aikštę, po savaitės palaikai užkasti Girelės miško pakraštyje. 1988 m. Joniškėlio klebono kun. Benedikto Urbono iniciatyva pamiškėje pastatytas laikinas pušinis kryžius. Naujojo kryžiaus autorius – tautodailininkas Vytautas Bakūnas. Šaltiniai: Magelinskienė Z. „Didžiuojamės, kad Lietuva turėjo tokių žmonių...“ // Darbas. – 1999, rugpj. 24, p. 1. Nuotrauka iš Vido Dulkės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.01987804345656, 24.104690551757812