Stogastulpis Saločių krašto knygnešiams

  • Stogastulpis Saločių krašto knygnešiams
Stogastulpis Saločiuose (autorius – dailininkas Pranas Janulevičius). Skirtas Saločių krašto knygnešiams, tarp jų – Steponui Pavilioniui, Juozui Steponavičiui, Antanui Krasinskui-Voveriui, Jonui Burkui. Atidengtas 1993 m. birželio 13 d. Šaltiniai: Bitinaitė, Asta. Meilė lietuviškam žodžiui // Darbas. – 1993, birž. 23, p. 3. Saločiai – 500 / [knygos rengimo komitetas: Algimantas Mašalas (pirmininkas), Henrikas Algis Čigriejus, Roma Jakubonienė, Rimantas Mykolas Kanapėnas, Jonas Remeika, Jonas Tamošiūnas, Danutė Uogintienė]. – Vilnius: Petro ofsetas, 2014. Dainiaus Vareikos nuotraukos.
  • GPS koordinatės: 56.22845, 24.40451