Stogastulpis keliautojui Antanui Poškai Gripkelių kaime

  • Stogastulpis keliautojui Antanui Poškai Gripkelių kaime
Ąžuolinis stogastulpis keliautojo, mokslininko, rašytojo Antano Poškos (1903–1992) gimtajame Gripkelių kaime (Saločių sen.). Išdrožtas tautodailininko Vido Skinderskio, atidengtas 2003 m. gegužės 10 d., minint Antano Poškos 100-ąsias gimimo metines. Apie keliautoją Antaną Pošką „Keliauti – reiškia nusipurtyti visas kasdienines, menkavertes, ydingas dulkes, pamiršti smulkias, o kartais ir stambesnes intrigėles, atsinaujinti ir papildyti savo vidinį aš – tapti didesniu žmogumi.“ Taip viename iš savo kelionių metraščių rašė vienas žymiausių XX a. Lietuvos keliautojų Antanas Poška (Paškevičius). Iš tiesų, dar vaikystėje susidomėjęs kelionėmis, kitų kraštų gyvenimu, šiam potraukiui liko ištikimas visą gyvenimą: troško viską pamatyti savo akimis, patirti ir įsitikinti. A. Poškos gyvenimo kelionė prasidėjo 1903 m. kovo 10 d. atokiame Pasvalio rajono Grybkelių (Gripkelių) kaime, gimus Jono Paškevičiaus ir Elenos Stapulionytės-Paškevičienės šeimoje. Nepaisant to, jog nemažai laiko turėjo praleisti padėdamas tėvams ūkyje, jo noras mokytis ir kaupti žinias buvo begalinis. Būtent šio tikslo vedamas jis tapo žinomas ne tik kaip keliautojas, bet ir antropologas, rašytojas, publicistas, esperanto kalbos populiarintojas, vertėjas, mokslininkas, Pasaulio tautų teisuolis bei vienas pirmųjų motociklininkų Lietuvoje. A. Poška mirė 1992 m. Vilniuje, jo kapą Antakalnio kapinėse puošia liaudies meistro Ipolito Užkurnio sukurtas paminklas – medinis koplytstulpis su žodžiais iš keliautojo rankraštyje likusios knygos „Artojų pėdomis“: „Gerojo Dievo vaikai aria žemę, augina gyvulius... Blogojo Dievo vaikai – plėšikai, teroristai.” Kitas įrašas ant koplytstulpio: „A. Poška – Gerojo Dievo sūnus. Kūrėjas, žmogaus ir žmonijos pažinimo arimų artojas“. Pasvalio krašto muziejuje yra šio nepaprasto likimo, įdomaus žmogaus gyvenimą iliustruojančių daiktų – kelionių dienoraščių pagrindu išleista knygų serija „Nuo Baltijos iki Bengalijos“, Jo iniciatyva parengtas ir išleistas vadovėlis „Esperanto raktas“, laiškai gimtojo krašto žmonėms, įvairūs rankraščiai bei fotonuotraukos. Šaltiniai: Magelinskienė, Zina. Gyvenimas – tai kelionė... // Darbas. – 2003, geg. 17, p. 3. Pasaulio žmogus – Antanas Poška. [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1554824251340454&type=3&__tn__=-UC-R [žiūrėta 2020 06 23]. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro ir Pasvalio krašto muziejaus fondų.
  • GPS koordinatės: 56.21316, 24.36238