Paminklas broliams kalbininkui Petrui ir žurnalistui, rezistentui Julijonui Būtėnams Dovydų kaime

  • Paminklas broliams kalbininkui Petrui ir žurnalistui, rezistentui Julijonui Būtėnams Dovydų kaime
Paminklas Būtėnų sodybvietėje, Dovyduose. Pastatytas Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos iniciatyva 1996 m. liepos mėnesį. Minint kalbininko Petro Būtėno 100-ąsias gimimo metines iškilmingai atidengtas liepos 16 d. Paminklo autorius iš Dovydų kaimo kilęs tautodailininkas Vytautas Gudonis. Didžiulis akmuo, iš kurio tarsi išauga metalinis kryžius, simbolizuoja mažo sodžiaus žmonių stiprybę, o netoli paminklo surikiuoti pamatiniai sodybos akmenys liudija nesunaikinamą atmintį. Dabar čia organizuojamos Julijono Būtėno atminimo dienos: prie paminklo aukojamos Šv. Mišios, vyksta gegužinės pamaldos, rengiami bendraminčių susibūrimai. Šaltiniai: Kazlauskas, Albinas. Sodybvietė jau netuščia // Darbas. – 1996, liep. 23, p. 3. Dainiaus Vareikos nuotraukos.
  • GPS koordinatės: 56.11112, 24.14390