Paminklas kovotojams už Lietuvos laisvę Mikėnų kaime

  • Paminklas kovotojams už Lietuvos laisvę Mikėnų kaime
Daujėnų apylinkės Mikėnų kaime 1994 m. rugpjūčio 28 d. atidengtas paminklas šio krašto kovotojams už Lietuvos nepriklausomybę ir pokario metų rezistentams. Paminkle iškalti trisdešimt keturių kovotojų už Lietuvos laisvę vardai ir pavardės: Kazimieras Navakas, Jonas Navakas, Steponas Masilionis, Juozas Masilionis, Jonas Masilionis, Jonas Žilys, Antanas Navakas, Povilas Indrilionis, Julius Navakas, Valentinas Navakas, Antanas Tamulionis, Petras Tamulionis, Jonas Šaučiūnas, Petras Šaučiūnas, Izabelė Čibaitė, Bronius Kruopis, Jonas Kunčius, Antanas Armonas, Povilas Žilys, Jonas Žilys, Aleksas Stipinas, Antanas Liukpetris, Vladas Mėkelis, Pranas Bubrevičius, Edvardas Garbašauskas, Antanas Masilionis, Bronius Žilys, Jonas Kazilionis, Antanas Žitkevičius, Stasys Talačka, Jonas Zinkevičius, Juozas Virbickas, Petras Šimbelis, Valerijonas Kairys. Šie žmonės žuvo 1918–1954 m. Šaltiniai: Bitinaitė, Asta. Išėjo, kad negrįžtų // Darbas. – 1994, spal. 29, p. 2. Masilionis, Stanislovas. Partizanų viltys išsipildė // Šiaurietiški atsivėrimai. – 2004 Nr. 2 (17), p. 13–14. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų.
  • GPS koordinatės: 55.92248, 24.56791