Bunkeris Margiuose Žaliojoje girioje

Žaliojoje girioje netoli Margių kaimo 2004 m. atstatytas partizanų bunkeris. Iniciatoriai ir darbų vykdytojai – Pasvalio šaulių kuopos vadas Algis Kalvėnas ir jaunieji šauliai. Šalia bunkerio partizanų atminimui pastatytas medinis kryžius, sukurtas jų bendražygio pumpėniečio Juozo Tamulionio. Bunkerį šioje vietoje Žaliosios girios partizanai iškasė 1944 m. rudenį, pavadino jį „Prie Margių Šermukšnio takelio“. 1945 m. spalio 6 d. prie bunkerio žuvo iš Margių kaimo kilęs partizanas Jonas Tamošiūnas-Vyturys. Susišaudimo su rusų garnizono kareiviais metu žuvo dar vienas į būrį įvykio išvakarėse atėjęs nežinomas partizanas, kiti laimingai pasitraukė. Šaltiniai: Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centras. Nuotraukos Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų. Algimanto Stalilionio ir Gražvydo Balčiūnaičio asmeniniai archyvai.
  • GPS koordinatės: 55.87760, 24.48926