Atminimo paminklai kunigui poetui Antanui Vienažindžiui Krinčine

  • Atminimo paminklai kunigui poetui Antanui Vienažindžiui Krinčine
Antano Vienažindžio beržynėlis Krinčino parke. Pradėtas sodinti 1990 m. rudenį – pasodinta daugiau nei 100 berželių. 1991 m. balandį, minint Antano Vienažindžio 150-ąsias gimimo metines, suvažiavę kraštiečiai, literatūros, meno ir mokslo žmonės kartu su krinčiniečiais pasodino dar apie 200 beržų. Paminklinis akmuo prie Krinčino klebonijos ir memorialinė lenta Krinčino bažnyčioje. Atidengti 1991 m., minint poeto gimimo metines. Koplytstulpis su išdrožinėta stilizuota Antano Vienažindžio figūra (autorius – Arūnas Grušas). Pastatytas prie Krinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šventoriaus centrinių vartų. Atidengtas 1992 m. rugpjūčio 29 d. Šaltiniai: Bitinaitė A. Poeto ir kunigo aukos katarsis // Darbas. – 1991, spal. 9, p. 2. B. A. Antanas Vienažindys Krinčino žemėje // Darbas. – 1991, spal. 26, p. 3. Šeštakauskaitė S. Vienažindžio šviesos suburti... // Darbas. – 1992, rugs. 5, p. 1. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Vido Dulkės asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.08438, 24.52861