Atminimo paminklai kunigui, poetui, knygnešiui Antanui Vienažindžiui Krinčine

  • Atminimo paminklai kunigui, poetui, knygnešiui Antanui Vienažindžiui Krinčine
Paminklinis akmuo prie Krinčino klebonijos ir memorialinė lenta Krinčino bažnyčioje. Atidengti 1991 m., minint poeto gimimo metines. Koplytstulpis su išdrožinėta stilizuota Antano Vienažindžio figūra (autorius – Arūnas Grušas). Pastatytas prie Krinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šventoriaus centrinių vartų. Atidengtas 1992 m. rugpjūčio 29 d. Antano Vienažindžio beržynėlis Krinčino parke. Pradėtas sodinti 1990 m. rudenį – pasodinta daugiau nei 100 berželių. 1991 m. balandį, minint Antano Vienažindžio 150-ąsias gimimo metines, suvažiavę kraštiečiai, literatūros, meno ir mokslo žmonės kartu su krinčiniečiais pasodino dar apie 200 beržų. Mokykla (2001 m.) ir viena iš gatvių Krinčino miestelyje pavadintos poeto Antano Vienažindžio vardu. Antano Vienažindžio biografija Gimė 1841 rugsėjo 26 d. Anapolyje (Dusetų vls., dabar Rokiškio r. sav.). Mirė 1892 m. rugpjūčio 29 d. Laižuvoje (Šiaulių aps.). Kunigas, poetas, knygnešys, daraktorius, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo organizatorius. Lietuvių egzistencinės ir meilės lyrikos vienas pradininkų. Dirbo vikaru Panevėžyje, Šiaulėnuose, Krinčine, Vainute, Breslaujoje. Nuo 1876 m. Laižuvos klebonas. Manoma, kad Krinčine prasidėjo A. Vienažindžio kaip knygnešystės organizatoriaus veikla. Dalydavo iš Mažosios Lietuvos pergabentą lietuvišką spaudą, kartu platindavo ir savo dainas, kurias krinčiniečiai persirašynėdavo ir, pritaikę savo melodijas, dainuodavo. Laižuvoje tęsė spaudos platinimą, lietuvybės stiprinimą tarp parapijiečių. Paliko poezijos rinkinio „Dainos lietuvininko" rankraštį. Šaltiniai: Bitinaitė, Asta. Poeto ir kunigo aukos katarsis // Darbas. – 1991, spal. 9, p. 2. B. A. Antanas Vienažindys Krinčino žemėje // Darbas. – 1991, spal. 26, p. 3. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864–1904 / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. – Vilnius: „Diemedžio“ draugija, 2004 – 1 d., p. 518–519. Šeštakauskaitė, Stasė. Vienažindžio šviesos suburti... // Darbas. – 1992, rugs. 5, p. 1. Nuotraukos iš Tomos Mikalajūnaitės asmeninio archyvo. Dainiaus Vareikos nuotraukos.
  • GPS koordinatės: 56.08438, 24.52861