Agronomo profesoriaus Petro Vasinausko tėviškė Ąžuolynės kaime, Pasvalio apylinkių seniūnijoje

Profesoriaus Petro Vasinausko (1906–1995), žymaus agronomo, žemdirbystės specialisto, agronomijos mokslų organizatoriaus, Žemės ūkio rūmų (1940), Dotnuvos bandymų stoties (1945–1953), Lietuvos žemdirbystės instituto (1956–1965) direktoriaus, Lietuvos žemės ūkio akademijos mokslo prorektoriaus (1956–1958), Žemdirbystės katedros vedėjo (1945–1956 ir 1968–1974), Arklio muziejaus įkūrimo iniciatoriaus, „Kelionės arkliu po Lietuva 1975 metais“ knygos autoriaus, 1995 metų vasarą apdovanoto 3-ojo laipsnio Gedimino ordinu, daugelio knygų ir publicistikos straipsnių autoriaus gyvenimas prasidėjo Pasvalyje. 1889 m. Pasvalyje buvo 183 kiemai, daugiausia ūkininkų sodybos. Petro Vasinausko nemažas sodybinis sklypas vienu galu rėmėsi į Pumpėnų (dabar Nepriklausomybės) gatvę, ėjusią pagal Lėvenį, o kitu galu – į Svalią. 1911 m. Svalios gatvėje kilo didelis gaisras, kuris persimetė ir į Pumpėnų gatvę, sudegindamas vos ne visus ūkininkų trobesius. Po gaisro, 1912 m. Petras Vasinauskas su šeima apsigyveno vienkiemyje, buvusiame apie porą kilometrų į rytus nuo Pasvalio, prie Daujėnų kelio. Šiandien šis vienkiemis priklauso Ąžuolynės kaimui (Pasvalio r.). Nedidelis buvo profesoriaus tėvo Kazimiero Vasinausko vienkiemis. Rąstų gryčia, kurios galas atsuktas į šiaurę, buvo dengta raudonų čerpių stogu. Sodybos teritorijoje taip pat stovėjo nedidelė, dviejų durų klėtis, molinis tvartas ir daržinė. Į pietus, ties gryčios ir klėties galais, – nedidelis keliolikos obelų sodas, kurį nuo vakarų ir šiaurės vėjų saugojo gluosniai, beržai. Šaltiniai: Profesorius Petras Vasinauskas. – Vilnius: P. Kalibato įmonė „Petro ofsetas“, 1998. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų ir Juliaus Čeponio asmeninio archyvo.
  • GPS koordinatės: 56.05190, 24.41063