Kunigo Alfonso Lipniūno tėviškė Talkonių kaime, Pumpėnų seniūnijoje

  • Kunigo Alfonso Lipniūno tėviškė Talkonių kaime, Pumpėnų seniūnijoje
Vieno iškiliausių XX amžiaus lietuvių kunigo, profesoriaus, Štuthofo koncentracijos stovyklos kankinio, visuomenininko, po mirties apdovanoto Vyčio Kryžiaus ordinu Alfonso Lipniūno (Lipnicko) (1905–1945) vaikystė prabėgo Panevėžio apskrityje, pravažiavus tris kilometrus už Pumpėnų, Talkonių kaime. Kunigas Alfonsas Lipniūnas užaugo šalia dulkėto kelio, senoje rąstų troboje, dengtoje šiaudais. Jo gimtoji sodyba Talkonių kaime išlikusi iki šiol. Ant gyvenamojo namo sienos prikalta ąžuolinė atminimo lenta. Joje žodžiai: „Šioje sodyboje 1905 metais gimė ir gyveno kunigas, profesorius Alfonsas Lipniūnas“. Atminimo lentos autorius – panevėžietis skulptorius V. Tallat-Kelpša. Talkoniuose kiekvieną pavasarį prie kunigo Alfonso Lipniūno tėviškės klėtelės vyksta gegužinės pamaldos. Daugiau apie kunigo Alfonso Lipniūno gyvenimą, jo darbus, visuomeninę veiklą, archyvus surasite svetainėje www.lipniunas.com. Apie kun. Alfonso Lipniūno beatifikacijos bylą 2000 m. didžiojo Krikščionybės jubiliejaus proga popiežius Jonas Paulius II į kankinių sąrašą įtraukė per 30 tūkstančių XX amžiaus kankinių. Tarp jų – ir kunigą Alfonsą Lipniūną. O 2021 m. birželio 14 d., Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, minint 91-ąsias kankinio Alfonso Lipniūno kunigystės šventinimų metines, vyko jo beatifikacijos bylos uždarymas vyskupijoje. Ceremonijoje dalyvavo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas, arkivyskupas Lionginas Virbalas, vyskupas Jonas Kauneckas, daugiau nei 50 vyskupijos kunigų, kunigo Alfonso Lipniūno giminaičiai. Ceremonijos metu vyskupas L. Vodopjanovas pasirašė dekretą dėl bylos užbaigimo vyskupijos mastu ir perdavimo Šventųjų skelbimo kongregacijai Romoje. Šaltiniai: Antanavičius, Juozapas; Gasparaitytė, Romualda. Kunigas Alfonsas Lipniūnas. – Vilnius, 1995. Dauknys, Algirdas. Alfonso Lipniūno beatifikacijos bylos uždarymas Panevėžyje // Katalikas. – 2021, liep. 2, p. 1. Kanišauskas, Sigitas. Įamžinta kunigo Alfonso Lipniūno sodyba // Darbas. – 1997, geg. 27, p. 1. Vasiliauskienė, Aldona. Iškilmingas pirmojo kunigo kankinio Alfonso Lipniūno beatifikacijos bylos etapo uždarymas Panevėžyje // XXI amžius. – 2021, liep. 2, p. 22–23. Dainiaus Vareikos nuotraukos.
  • GPS koordinatės: 55.95894, 24.34134