Kunigo Alfonso Lipniūno tėviškė Talkonių kaime, Pumpėnų seniūnijoje

  • Kunigo Alfonso Lipniūno tėviškė Talkoniuose
Vieno iškiliausių XX amžiaus lietuvių kunigo, profesoriaus, Štuthofo koncentracijos stovyklos kankinio, visuomenininko, po mirties apdovanoto Vyčio Kryžiaus ordinu Alfonso Lipniūno (Lipnicko) (1905–1945) vaikystė prabėgo Panevėžio apskrityje, pravažiavus tris kilometrus už Pumpėnų, Talkonių kaime. Kunigas Alfonsas Lipniūnas užaugo šalia dulkėto kelio, senoje rąstų troboje, dengtoje šiaudais. Jo gimtoji sodyba Talkonių kaime išlikusi iki šiol. Ant gyvenamojo namo sienos prikalta ąžuolinė atminimo lenta. Joje žodžiai: „Šioje sodyboje 1905 metais gimė ir gyveno kunigas, profesorius Alfonsas Lipniūnas“. Atminimo lentos autorius – panevėžietis skulptorius V. Tallat-Kelpša. Talkoniuose kiekvieną pavasarį prie kunigo Alfonso Lipniūno tėviškės klėtelės vyksta gegužinės pamaldos. Daugiau apie kunigo Alfonso Lipniūno gyvenimą, jo darbus, visuomeninę veiklą, archyvus surasite svetainėje www.lipniunas.com Šaltiniai: Antanavičius J., Gasparaitytė R. Kunigas Alfonsas Lipniūnas. – Vilnius, 1995. Kanišauskas S. Įamžinta kunigo Alfonso Lipniūno sodyba // Darbas. – 1997, geg. 27, p. 1. Nuotraukos iš Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo centro fondų, Vido Dulkės ir Juratės Genytės asmeninių archyvų.
  • GPS koordinatės: 55.95894, 24.34134