Knygnešio Kazio Gumbelevičiaus namas Pasvalyje

Kazio Gumbelevičiaus (1859–1941), knygrišio, knygnešio, Garšvių knygnešių draugijos bendradarbio, 1928 m. apdovanoto Lietuvos Nepriklausomybės medaliu namas stovi Pasvalio mieste, Vaškų gatvėje. Namas išlikęs, neapleistas, prižiūrimas, langinės padabintos liaudiškais ornamentais. Viduje tebėra knygų slaptavietės: tuštumos durų staktose, kitos mažos slėptuvėlės. Daug knygų slėpdavo ne tik gyvenamajame name, bet ir daržinėje, jaujoje spaliuose, šiauduose, sandėliuke tarp dviejų sienų. Prie namo prikalta ąžuolinė memorialinė lenta su Kazio Gumbelevičiaus bareljefu, autorius Leonas Juozonis. Šaltiniai: Kaluškevičius Benjaminas, Misius Kazys. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904. Vilnius, 2004. Kazlauskas, Albinas. Pasvalio krašto knygnešiai. Šiaurietiški atsivėrimai. 2004, nr. 1, p. 19–23. Vido Dulkės nuotraukos
  • GPS koordinatės: 56.06390349886823, 24.39460963016245