Pasvalio gimnazija tarpukario laikotarpio dokumentuose