Poeto Bernardo Brazdžionio laiškai pedagogui, karo metais buvusiam Pasvalio gimnazijos direktoriui Juozui Poviloniui