Pasvalio gimnazija tarpukario laikotarpio dokumentuose

Iš gausių Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos tarpukario laikotarpio nuotraukų, archyvinių dokumentų, rankraščių
sukomponuotos šešios tarpusavyje susijusios temos: paroda prasideda nuo pirmųjų kūrimosi metų, kai gimnazija dar vadinosi vidurine mokykla, toliau nuotraukose įamžinti besikeičiantys mokinių ir mokytojų veidai, jaunatviškas šventiškas šio švietimo židinio gyvenimas, literatūros vakaruose atsiskleidžianti kūrybos galia, Pasvalio ateitininkai ir visa apjungiantys istoriniai liudijimai.

VISOS PARODOS PRADĖTI