• Koplytstulpis Žadeikonių kaime
  • GPS coordinates: 56.19397, 24.37437