• Paminklinis akmuo Kaziui Škirpai Namajūnų kaime
  • GPS coordinates: 56.288964, 24.304118