„Pasvalios atsivėrimai“

Pasvalio krašto paveldo e. biblioteka PASVALIA (portalas www.pasvalia.lt) yra viena iš pirmųjų (sukurta 2009 m.) regionų skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos iniciatyvų Lietuvoje. Siekiant atitikti šiuolaikinių vartotojų poreikius sistema nuolatos atnaujinama, kuriamos naujos elektroninės paslaugos. 2016 m. iš esmės atnaujintas ir pritaikytas mobiliesiems įrenginiams portalo dizainas. Tačiau remiantis gerąja praktika ir užsienio šalių patirtimi akivaizdu, kad kultūros paveldo portaluose nebepakanka pasiūlyti tik paieškos įrankių rinkinio, ypač atsižvelgus į faktą, kad šiandien veikia centrinės duomenų bazės – Epaveldas ir Europeana. Lankytojai pageidauja, kad būtų pateikti aktualiais kriterijais remiantis atrinkti kultūros paveldo objektai, jų nebūtų per daug, jais būtų kuriami pasakojimai, o pats portalo lankytojas nori jaustis pasakojimo herojus. Projektu siekiama atnaujinus portalo paveldo objektų bei metaduomenų tvarkymo duomenų bazės sistemą (šiuo metu dėl sparčiai besikeičiančių technologijų ribojančią tolimesnes portalo plėtros galimybes), atlikus turinio valdymo sistemos modulio integraciją, sukurti naujas paslaugas vartotojams. Tai leis neatsilikti nuo tendencijų kultūros paveldo sklaidos srityje bei atitikti vartotojų poreikius, padidins Pasvalio krašto kultūros paveldo sklaidą ir aktualinimą, užtikrins geresnę prieigą, aktyvesnį ir įvairesnį skaitmeninto kultūros paveldo panaudojimą.

Tikslas: didinti Pasvalio krašto kultūros paveldo sklaidą ir aktualinimą, įvairesnį panaudojimą ir atvirumą, pasitelkus šiuolaikines informacijos technologijas ir atnaujinus e. bibliotekos „Pasvalia“ duomenų bazės valdymo įrankį. 

Uždaviniai:

1. Išanalizuoti dabartinės duomenų bazės valdymo sistemą ir parengti keitimų sąrašą.

2. Atnaujinti duomenų bazės sistemą, integruoti papildomus modulius ir sąsajas su Europeana/Epaveldas (programavimo darbai).

3. Rengti naujas virtualias parodas ir praturtinti jas Europeana/Epaveldas objektais.

4. Testuoti atnaujintą duomenų bazę ir parengtas parodas.

5. Vykdyti portalo turinio sklaidą ir vartotojų įtraukimo veiklas, edukacinius portalo pristatymus.

6. Projekto veikloms pasitelkti vietos kultūros, švietimo ir ugdymo įstaigas.

7. Vykdyti projekto rezultatų sklaidą ir viešinimą.

Tikslinė auditorija. Pasvalio krašto bendruomenė, Lietuvos, išeivijos bendruomenės, užsienio šalių vartotojai, besidomintys kultūros paveldu.

Projekto pradžia 2018 m. vasario 1 d., projekto pabaiga 2018 m. spalio 31 d.

Projektą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos kultūros ministerija, skyrusios 6000 Eur.