,
Pasvalia

PASVALIA – tai Pasvalio krašto, Lietuvos ir pasaulio žmones siejanti istorijos ir kultūros atmintis;
– jėga, naikinanti institucinį uždarumą, socialinę atskirtį, atstumus, užtvaras pažinimui, tyrinėjimui, sklaidai, nesusikalbėjimą ir nenorą būti atviram;
– aukštųjų technologijų prisilietimas prie krašto praeities, kuriantis naują skaitmeninę virtualybės atmintį, įsiterpiančią į pasaulio atmintį;

Rėmėjai:
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija
Pasvalio rajono savivaldybė


Naujausi lankytojų papildymai:

     
DOKUMENTAI   nekilnojamasis paveldas
     

Ieškokite kultūros paveldo Pasvalio krašto kolekcijose

Naršykite tarp dokumentų pagal jų tipą:

Albumas
Archyvinis dokumentas
Atvirukas
Brėžinys
Emblema
Fotografija
Gamtos objektas
Inventorius
Kalendorius
Knyga
Laikraštis
Laiškas
Medalis
Metrikų knyga
Parapijiečių sąrašas
Priešjungtuvinės apklausos knyga
Rankraštis
Reikalų raštai
Spaudinys su prierašais
Valdžios įsakai
Vizitacija
Žurnalas

 

Naršykite rinkiniuose:

Archeologijos paminklai
Piliakalniai
Pilkapiai, senkapiai, senovės gyvenvietės
Architektūros paminklai
Architektūrinis techninis paveldas
Dvarai
Sakralinės architektūros paveldas
Gamtos paminklai
Istorijos ir kultūros paminklai
Paminklai
Žymių žmonių tėviškės
Urbanistikos paminklai
Surask ir pažink Pasvalio rajono kultūros paveldo nekilnojamuosius objektus
Įdomybių testas apie Pasvalio kraštą