„Krašto galerija Lietuvai ir pasauliui“

Projekto tikslas: kūrybiškai, novatoriškai ir patraukliai populiarinti Pasvalio krašto istorijos bei kultūros išteklius, sukauptus bibliotekoje bei sudaryti sąlygas jų sklaidai Lietuvoje ir užsienyje.

Projekto uždaviniai:
1. Atrinkti, susisteminti ir suskaitmeninti medžiagą, reikalingą „Krašto galerijos“ ekspozicijai sukurti.
2. Įrengti „Krašto galerijos“ 3 dalių ekspoziciją ir mini edukacijų erdvę:
2.1. Parengti autografuotų knygų parodą.

2.2.Parengti parodą „Pasvalys tada ir šiandien“ (fotografijų iš Bibliotekos Rankraštyno fondų paroda).
2.3. Parengti interaktyvų Pasvalio krašto lankytinų objektų žemėlapį.

Žemėlapyje pažymėti lankytini istoriniai objektai, žymių kraštiečių tėviškės. Žemėlapio interaktyvumas pagrįstas QR kodų naudojimu: nuskaičius šalia objekto esantį QR kodą į mobilųjį įrenginį atsiunčiama informacija apie objektą iš e. bibliotekos „Pasvalia“. Šis žemėlapis populiarins krašto istoriją bei kultūrą, skatins ne tik rajono gyventojų, bet ir bibliotekoje apsilankančių asmenų iš visos Lietuvos ar užsienio, kultūrinį turizmą.

3. Sukurti edukacinę programą „Palik autografą bibliotekai“ ir organizuoti užsiėmimus pagal ją.
4. Pristatyti visuomenei krašto ekspoziciją, vykdyti jos sklaidą, surengti pristatymo renginį.
5. Vykdyti projekto sklaidą ir viešinimą.

Atnaujinus bibliotekoje esančią „Krašto galerijos“ ekspoziciją bei įrengus įvairių amžių ir socialinių grupių vartotojams patrauklią mini edukacinę erdvę, buvo sudarytos sąlygos atskleisti ir kūrybiškai populiarinti Pasvalio krašto praeities ir dabarties įvykius, žymių krašto žmonių gyvenimą ir kūrybą, populiarinti ir viešinti sukauptą kultūrinį, istorinį ir lituanistinį dokumentinį paveldą.

Tikslinė grupė. Pasvalio krašto bei Panevėžio regiono bendruomenė bei Lietuvos ir užsienio svečiai, besilankantys bibliotekoje.

Projekto pradžia 2020 m. liepos 1 d., projekto pabaiga 2020 m. lapkričio 30 d.

Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos (programa „Tolygi kultūrinė raida“), 3300 Eur