„Su PASVALIA per pasaulį“

Projektas „Su PASVALIA per pasaulį“ (Kultūros ministerijos finansavimas – 8900 Lt), vykdytas 2010 m. Pagrindinis tikslas: užtikrinti tolesnę profesionalią virtualios Pasvalio krašto kultūros paveldo informacijos sistemos PASVALIA turinio sklaidą, suteikiant platesnes galimybes Lietuvos ir užsienio vartotojams naudotis joje sukauptais dokumentais.

Projektas paviešino krašto kultūros paveldą ne tik savame rajone, bet ir daugelyje Lietuvos regionų; nukeliavo PASVALIA ir į tolimąjį Lemontą (JAV) – tenykštei lietuvių bendruomenei ją pristatė pasvaliečiai Živilė ir Žilvinas Ramašauskai – mūsų projekto partneriai išeivijoje. Pasvalios pristatymus lydėjo keturios edukacinės programos, parengtos kartu su partneriais: „Skaitome senuosius raštus“, „Rankraščiai – ryškiausi žymių krašto žmonių gyvenimo ir kūrybos liudytojai“, „Imkit mane ir skaitykit – niekur kitur nerasit, tik PASVALIOJE“, „Atkuriame Pasvalio kraštą iš senųjų fotografijų“.

Kita projekto dalis – mokslinė konferencija „Vientisos kultūros paveldo skaitmeninės erdvės kūrimas: nuo PASVALIOS iki EUROPEANOS“.  Buvo sukviesti kultūros paveldo skaitmeninimo mokslininkai, projektų vykdytojai ir tyrinėtojai įvertinti dabartinę paveldo skaitmeninės erdvės kūrimo situaciją, pristatyti didžiųjų ir mažesniųjų projektų, pasidalyti patirtimi, problemomis, ateities idėjomis. Perskaityta 10 pranešimų. Tematika – nuo nacionalinių didžiųjų  projektų ir tarptautinių tinklų iki regioninių mažųjų projektų. Išleistas konferencijos pranešimų rinkinys.